รวมโจทย์ส่งงานย้อนหลัง สำหรับนิสิตที่ไม่ได้เข้าเรียน (ยาในชีวิตประจำวัน 2-2557)

1. หัวข้อ ยาที่ใช้ในะรบบทางเดินหายใจ วันที่ 5,6 กพ. 58 (อ.เมธิน) ไม่อนุญาตให้ส่งย้อนหลัง ยกเว้น นิสิตที่ยื่นใบลาในวันสอน หรือแจ้งว่าไม่สามารถเข้าเรียนได้ในวันสอน

โจทย์สำหรับผู้ส่งย้อนหลัง

จากฉลากยา Paracetamol (พาราเซตามอล) 500 mg ให้รับประทาน ครั้งละ 1-2 แคปซูล ทุก 4-6 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ นั้น เนื่องจากหากรับประทานยา พาราเซตามอล ที่มากเกินไปอาจมีผลต่อการทำงานของตับ ให้นิสิตคำนวน ขนาดที่ใช้เหมาะสมต่อครั้งสำหรับตัวนิสิตเอง โดยใช้ขนาดรับประทานต่อครั้ง คือ 15 mg/Kg น้ำหนักตัวนิสิต

วิธีทำ
1. คำนวนขนาดยา ที่ใช้ต่อครั้ง (dose) ของยาพาราเซตามอล
2. เปลี่ยนขนาดยาที่คำนวนได้ จาก mg เป็น จำนวนเม็ด (พาราเซตามอล สามารถแบ่งได้ ครึ่งเม็ด)
วิธีปัดเศษ ให้สอบถามจากเพื่อนที่เข้าเรียน
3. เขียนตอบคือ
วิธีรับประทานยา พาราเซตามอล 500 mg ที่เหมาะสมสำหรับข้าพเข้าคือ รับประทานครั้งละ…..เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการปวด หรือมีไข้

พิมพ์ส่งได้ที่ใต้โพสต์ในเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/DrugInDailyLife/ โดยบอกชื่อ รหัสนิสิต และเซคที่เรียนก่อนตอบ หรือ ส่งเป็นกระดาษที่ mail box อ.เมธิน ผดุงกิจ ห้องสำนักงานคณบดี (ติดด้านหน้าคณะ) ชั้น 1 อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร ส่งภายใน 30 เมย. 58

2. เรื่องผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด 2, 3 เมย. 58 (อ.ประสบอร) ส่งงานย้อนหลังตามโจทย์ต่อไปนี้ ส่งภายใน 30 เมย. 58 ที่ mail box อ.ดร.ประสบอร รินทอง ห้องสำนักงานเลขานุการคณบดี (ด้านติดทางเข้าหน้าคณะ) อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร คณะเภสัชศาสตร์

จากภาพ จงอธิบายความหมายของผลิตภัณฑ์กันแดดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ “Anti UVA-UVB with SPF60”

SUN-Spec

 

3. เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว 26, 27 มีค. 58 (อ.ประสบอร) ส่งงานย้อนหลังตามโจทย์ต่อไปนี้ ส่งภายใน 30 เมย. 58 ที่ mail box อ.ดร.ประสบอร รินทอง ห้องสำนักงานเลขานุการคณบดี (ด้านติดทางเข้าหน้าคณะ) อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร คณะเภสัชศาสตร์

จงจับคู่ระหว่างชื่อสมุนไพรที่กำหนดให้กับอาการเจ็บป่วยที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด

ตัวเลือก –> มะเกลือ กระเทียม ขิง กระเจี๊ยบแดง ว่านหางจระเข้ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน มะขามแขก พญายอ ไพล

………………………………… 1. แก้คลื่นไส้ อาเจียน
………………………………… 2. ฆ่าพยาธิ
………………………………… 3. แก้กลากเกลื้อน
………………………………… 4. แก้ปัสสาวะขัด
………………………………… 5. แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
………………………………… 6. แก้เคล็ด ขัดยอก
………………………………… 7. แก้ท้องเสีย
………………………………… 8. แก้ท้องผูก
………………………………… 9. แก้แผลในกระเพาะอาหาร
………………………………… 10. แก้เริม งูสวัด

ตารางเรียนวิชายาในชีวิตประจำวัน กลุ่ม 1-3 เทอม 2/2557

ตารางสอน

วิชา ยาในชีวิตประจำวัน เทอม 2 / 2557

วันพฤหัสบดี      เวลา 13.00 น.   ห้อง PH 210 (กลุ่ม1 ผู้ประสานงาน-อ.สมศักดิ์)

วันศุกร์              เวลา 13.00 น.   ห้อง  PH 201 (กลุ่ม 2 ผู้ประสานงาน-อ.ราตรี)

วันศุกร์              เวลา 15.00 น.   ห้อง  PH 201 (กลุ่ม 3 ผู้ประสานงาน-อ.เมธิน)

(PH = อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปรีคลินิก-คณะสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ข้างคณะวิศวกรรมศาสตร์)

ครั้งที่

วันเดือนปี

เรื่อง

ผู้สอน

1–8,9 มค 58 แนะนำรายวิชา อ.สมศักดิ์
2–15 มค 5816 มค 58 กลุ่ม 1 —การใช้ยาเทคนิคพิเศษกลุ่ม 2, 3 — ยาในประเทศไทย อ.วนรัตน์อ.สมศักดิ์
3–22, 23 มค 58 หลักการใช้ยา อ.สกุลรัตน์
4–29 มค 5830 มค 58 กลุ่ม 1 —ยาในประเทศไทยกลุ่ม 2,3 — การใช้ยาเทคนิคพิเศษ อ.สมศักดิ์อ.วนรัตน์
5–5, 6 กพ 58 ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ อ.เมธิน
6–12, 13 กพ 58 ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร อ.วนรัตน์
7–19, 20 กพ 58 ยาสามัญประจำบ้าน อ.สายทิพย์
8–26, 27 กพ 58 กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน อ.สมศักดิ์

5, 6 มีค 58 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สอบกลางภาค 7-16 มีค 2558 (นิสิตตรวจเช็คในระบบเอง)

9–19, 20 มีค 58 ยาคุมกำเนิด อ.สายทิพย์
10–26, 27 มีค 58 สมุนไพรใกล้ตัว  อ.ประสบอร
11–2, 3 เมย 58 เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ความงาม อ.ประสบอร
12–9, 10 เมย 58 ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง16, 17 เมย 58 –> ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อ.ราตรี
13–23, 24 เมย 58 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล อ.ราตรี
14–30 เมย, 1 พค 58 30เมย. กลุ่ม 1 งดชั้นเรียน ให้ศึกษาด้วยตนเอง1พค. กลุ่ม 2,3 เรียนเรื่องสิทธิบัตรยา อ.สมศักดิ์
15–7, 8 พค 58 7 พค. กลุ่ม 1 เรียนเรื่องสิทธิบัตรยา8พค. กลุ่ม 2,3 งดชั้นเรียน ให้ศึกษาด้วยตนเอง อ.สมศักดิ์

สอบปลายภาค 11 – 24  พค 2558 (นิสิตตรวจเช็คในระบบเอง)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2558

 

สัดส่วนของการประเมินผล

– สอบกลางภาค (หัวข้อครั้งที่ 1-8)       %

– สอบปลายภาค (หัวข้อครั้งที่ 9-15)     %

– แบบทดสอบก่อนเรียน หรือแบบทดสอบท้ายบทเรียน หรือกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การประชุมกลุ่ม รวมกับ

– การเข้าชั้นเรียน พฤติกรรมในชั้นเรียน และการแต่งกายด้วยชุดนิสิตที่เรียบร้อย     %

– การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (งานมอบหมาย รายละเอียดจะประกาศในชั้นเรียนและในเว็บไซต์)     %

 

***ข้อมูลตารางเรียนอาจมึการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โปรดติดตามการอัพเดท***

***Link สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารประกอบการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเทอมก่อน โปรดสังเกตหมายเหตุในโพสต์หากมีการแก้ไข ก่อนวันสอนประมาณ 1 สัปดาห์***

 

ติดตามประกาศข่าวสารในรายวิชา เอกสารประกอบการเรียนรการสอน ถาม-ตอบข้อสงสัย ได้ที่

https://www.facebook.com/DrugInDailyLife และ

https://drugindailylife.wordpress.com

สิทธิบัตรยา

หัวข้อสิทธิบัตรยา วิชายาในชีวิตประจำวัน สอนโดย อ.ดร.ภก.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล

คลิกเพื่อดาวน์โหลด  1)–> สิทธิบัตรยา พค 2558

2)–> สิทธิบัตรยา พฤษภาคม 2558

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล วิชายาในชีวิตประจำวัน 3-2556 สอนวันที่ 25, 26 มิย. 57 โดย อ.ดร.ราตรี

คลิกเพื่อดาวน์โหลด  (ppt) –> การใช้ยาอย่างสมเหตุผล-ยา 57

(pdf) –> การใช้ยาอย่างสมเหตุผล-ยา 57

สมุนไพรใกล้ตัว

รายวิชา ยาในชีวิตประจำวัน 2-2556 สอนวันที่ 11, 12 มิถุนายน 2557 โดย อ.ดร.ประสบอร รินทอง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (slide pdf) –> สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

(word) –> สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ความงาม

รายวิชา ยาในชีวิตประจำวัน 3-2556 สอนวันที่ 4, 5 มิถุนายน 2557 โดย อ.ดร.ประสบอร รินทอง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (สไลด์ pdf) –> ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวและป้องกันแสงแดด

(word)     –> ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวและป้องกันแสงแดด

ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง

โดย อ.ดร.ภญ. ราตรี สว่างจิตร

สไลด์ไฟล์ powerpoint –> ยาในชีวิตประจำวัน-โรคผิวหนัง 57

สไลด์ไฟล์ pdf –> ยาในชีวิตประจำวัน-โรคผิวหนัง 57