ตารางเรียนวิชายาในชีวิตประจำวัน กลุ่ม 1-3 เทอม 2/2557

ตารางสอน

วิชา ยาในชีวิตประจำวัน เทอม 2 / 2557

วันพฤหัสบดี      เวลา 13.00 น.   ห้อง PH 210 (กลุ่ม1 ผู้ประสานงาน-อ.สมศักดิ์)

วันศุกร์              เวลา 13.00 น.   ห้อง  PH 201 (กลุ่ม 2 ผู้ประสานงาน-อ.ราตรี)

วันศุกร์              เวลา 15.00 น.   ห้อง  PH 201 (กลุ่ม 3 ผู้ประสานงาน-อ.เมธิน)

(PH = อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปรีคลินิก-คณะสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ข้างคณะวิศวกรรมศาสตร์)

ครั้งที่

วันเดือนปี

เรื่อง

ผู้สอน

1–8,9 มค 58 แนะนำรายวิชา อ.สมศักดิ์
2–15 มค 5816 มค 58 กลุ่ม 1 –การใช้ยาเทคนิคพิเศษกลุ่ม 2, 3 — ยาในประเทศไทย อ.วนรัตน์อ.สมศักดิ์
3–22, 23 มค 58 หลักการใช้ยา อ.สกุลรัตน์
4–29 มค 5830 มค 58 กลุ่ม 1 –ยาในประเทศไทยกลุ่ม 2,3 — การใช้ยาเทคนิคพิเศษ อ.สมศักดิ์อ.วนรัตน์
5–5, 6 กพ 58 ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ อ.เมธิน
6–12, 13 กพ 58 ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร อ.วนรัตน์
7–19, 20 กพ 58 ยาสามัญประจำบ้าน อ.สายทิพย์
8–26, 27 กพ 58 กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน อ.สมศักดิ์

5, 6 มีค 58 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สอบกลางภาค 7-16 มีค 2558 (นิสิตตรวจเช็คในระบบเอง)

9–19, 20 มีค 58 ยาคุมกำเนิด อ.สายทิพย์
10–26, 27 มีค 58 สมุนไพรใกล้ตัว  อ.ประสบอร
11–2, 3 เมย 58 เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ความงาม อ.ประสบอร
12–9, 10 เมย 58 ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง16, 17 เมย 58 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อ.ราตรี
13–23, 24 เมย 58 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล อ.ราตรี
14–30 เมย, 1 พค 58 กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน อ.สมศักดิ์
15–7, 8 พค 58 สิทธิบัตรยา อ.สมศักดิ์

สอบปลายภาค 11 – 24  พค 2558 (นิสิตตรวจเช็คในระบบเอง)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

 

สัดส่วนของการประเมินผล

– สอบกลางภาค (หัวข้อครั้งที่ 1-8)       %

– สอบปลายภาค (หัวข้อครั้งที่ 9-15)     %

– แบบทดสอบก่อนเรียน หรือแบบทดสอบท้ายบทเรียน หรือกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การประชุมกลุ่ม รวมกับ

– การเข้าชั้นเรียน พฤติกรรมในชั้นเรียน และการแต่งกายด้วยชุดนิสิตที่เรียบร้อย     %

– การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (งานมอบหมาย รายละเอียดจะประกาศในชั้นเรียนและในเว็บไซต์)     %

 

***ข้อมูลตารางเรียนอาจมึการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โปรดติดตามการอัพเดท***

***Link สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารประกอบการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเทอมก่อน โปรดสังเกตหมายเหตุในโพสต์หากมีการแก้ไข ก่อนวันสอนประมาณ 1 สัปดาห์***

 

ติดตามประกาศข่าวสารในรายวิชา เอกสารประกอบการเรียนรการสอน ถาม-ตอบข้อสงสัย ได้ที่

https://www.facebook.com/DrugInDailyLife และ

https://drugindailylife.wordpress.com

สิทธิบัตรยา

หัวข้อสิทธิบัตรยา วิชายาในชีวิตประจำวัน เทอม1/2557 สอนโดย อ.ดร.ภก.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล วันที่ 16,17 ตุลาคม 2557

คลิกเพื่อดาวน์โหลด  1)–> สิทธิบัตรยา ตค 2557

2)–> กรณีศึกษา ยาในชีวิตประจำวัน

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล วิชายาในชีวิตประจำวัน 3-2556 สอนวันที่ 25, 26 มิย. 57 โดย อ.ดร.ราตรี

คลิกเพื่อดาวน์โหลด  (ppt) –> การใช้ยาอย่างสมเหตุผล-ยา 57

(pdf) –> การใช้ยาอย่างสมเหตุผล-ยา 57

สมุนไพรใกล้ตัว

รายวิชา ยาในชีวิตประจำวัน 2-2556 สอนวันที่ 11, 12 มิถุนายน 2557 โดย อ.ดร.ประสบอร รินทอง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (slide pdf) –> สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

(word) –> สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ความงาม

รายวิชา ยาในชีวิตประจำวัน 3-2556 สอนวันที่ 4, 5 มิถุนายน 2557 โดย อ.ดร.ประสบอร รินทอง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (สไลด์ pdf) –> ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวและป้องกันแสงแดด

(word)     –> ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวและป้องกันแสงแดด

ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง

หัวข้อยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง รายวิชายาในชีวิตประจำวัน 3-2556

สอนวันที่ 28, 29 พ.ค. 2557 โดย อ.ดร.ภญ. ราตรี สว่างจิตร

สไลด์ไฟล์ powerpoint –> ยาในชีวิตประจำวัน-โรคผิวหนัง 57

สไลด์ไฟล์ pdf –> ยาในชีวิตประจำวัน-โรคผิวหนัง 57

ยาคุมกำเนิด

หัวเรื่อง ยาคุมกำเนิด รายวิชายาในชีวิตประจำวัน 3-2556

สอนวันที่ 21-22 พค 2557 โดย อ.ดร.ภญ.สายทิพย์ สุทธิรักษา

สไลด์ ไฟล์ pdf (เหมือนไฟล์ powerpoint) –> ยาคุมกำเนิด

สไลด์ ไฟล์ powerpoint –> ยาคุมกำเนิด

ไฟล์ word –> (รออัพโหลดสักครู่)