การใช้หน้ากากอนามัยและการล้างมือที่ถูกต้อง

เพื่อป้องกันการระบาดของโรคหวัด

เครดิต: มูลนิธิหมอชาวบ้าน

Advertisements