การใช้หน้ากากอนามัยและการล้างมือที่ถูกต้อง

เพื่อป้องกันการระบาดของโรคหวัด

เครดิต: มูลนิธิหมอชาวบ้าน

VDO การใช้ยาป้ายตา

ที่มา:  ตัดต่อมาจาก http://www.youtube.com/watch?v=6eocqjnHIdE โดย:MrEvara เครดิตอยู่ท้ายวิดีโอ

 

Test your brain

ภาพนักเต้นหญิง หมุนไปทางใด เข้าไปที่ link นี้นะคะ –> ทดสอบสมอง